Close
Membre de la junta

Pere Giménez Molinos

President

Membre de la junta

Maria Valls Ibars

Vicepresidenta

Membre de la junta

Josep Casals Pla

Secretari

Membre de la junta

Ester Charles Vallcanera

Tresorera

Membre de la junta

Montserrat Riera Caixàs

Vocal

Membre de la junta

Eduard Molins Grau

Vocal

Membre de la junta

Fina Cotiller Roig

Vocal

Membre de la junta

Toni Carulla Torrent

Vocal

Membre de la junta

Eva Moreno Singla

Vocal